Android Q: Bản cập nhật hệ điều hành tiếp theo của Google có tính năng đối thủ cạnh tranh Face ID của Apple

Mặc dù các OEM của Android cung cấp hỗ trợ xác thực dựa trên quét khuôn mặt, nhưng Android không cung cấp bất kỳ hỗ trợ phần cứng gốc nào. Tuy nhiên, điều đó có thể sớm thay đổi.

Những người thử nghiệm ban đầu tại XDA Developers đã phát hiện ra một mã ẩn trong Android Q thế hệ tiếp theo cho phép phần cứng nhận dạng khuôn mặt an toàn. Những người thử nghiệm đã phát hiện ra hàng chục chuỗi và nhiều phương thức, lớp và trường liên quan đến nhận dạng khuôn mặt trong khuôn khổ.

Với sự hỗ trợ phần cứng riêng cho nhận dạng khuôn mặt, các OEM sẽ không bắt buộc phải tùy chỉnh tính năng này. Ngoài xác thực, tính năng này có thể cũng hỗ trợ ủy quyền thanh toán và đăng nhập ứng dụng.

Google Android Pie: Các tính năng hàng đầu của phiên bản mới nhất của Android

Đọc thêm:  Apple xóa podcast của người theo thuyết âm mưu khỏi iTunes vì vi phạm nguyên tắc về lời nói căm thù

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *