Cách khôi phục ảnh đã xóa vĩnh viễn trên Windows 11

Khắc phục sự cố nhấp nháy màn hình

Vì chúng tôi dựa vào máy tính cho nghề nghiệp và giáo dục của mình, tất cả chúng tôi đều xử lý các tệp tài liệu thường xuyên. Chúng tôi có thể hủy nhầm các tệp tài liệu trong khi sử dụng chúng hoặc đôi khi muốn lấy lại dữ liệu đã xóa.